Beschermd Wonen

Woonzorg

De Amethyst heeft als doel om samen met de cliënt te streven naar zelfstandigheid. Om dit doel te realiseren werken wij volgens een begeleidingsplan dat samen met de betrokkenen wordt opgesteld. De Amethyst hecht veel waarde aan een dag-nacht ritme. Dit geeft regelmaat, duidelijkheid en houvast. Binnen De Amethyst worden bewoners geacht deel te nemen aan een vorm van dagbesteding, zoals:

  • Werk
  • Vrijwilligerswerk
  • Werken op de zorgboerderij
  • School/opleiding
  • Overige dagactiviteiten

Wij bieden desgewenst doorgroeimogelijkheden tussen de verschillende typen van ons woonzorg-aanbod.

De Amethyst heeft als doel om samen met de cliënt te streven naar zelfstandigheid. Om dit doel te realiseren werken wij volgens een begeleidingsplan dat samen met de betrokkenen wordt opgesteld. De Amethyst hecht veel waarde aan een dag-nacht ritme. Dit geeft regelmaat, duidelijkheid en houvast. Binnen De Amethyst worden bewoners geacht deel te nemen aan een vorm van dagbesteding, zoals:

  • Werk
  • Vrijwilligerswerk
  • Werken op de zorgboerderij
  • School/opleiding
  • Overige dagactiviteiten

Wij bieden desgewenst doorgroeimogelijkheden tussen de verschillende typen van ons woonzorg-aanbod.

Beschermd en Begeleid Wonen

Bij beschermd en begeleid wonen bieden we ondersteuning en/of begeleiding voor (jong)volwassenen met een zorgvraag die 24 uurs begeleiding vereist.

De locaties bevinden zich in Huissen en Arnhem zuid, gelegen in woonwijken. Per locatie wonen maximaal 4 of 5 cliënten met een uiteenlopende zorgvraag zoals cliënten met autisme, psychosociale problematiek en/of licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

De aandacht van begeleiding gaat uit naar het individuele functioneren en de individuele problematiek. 
Weekplanning en dagstructuur staan centraal, evenals werk, school of een andere dagbesteding. Verder signaleren, inventariseren en ondersteunen we bij sociaal-maatschappelijke, medische en psychiatrische problematiek.

Bij beschermd en begeleid wonen bieden we ondersteuning en/of begeleiding voor (jong)volwassenen met een zorgvraag die 24 uurs begeleiding vereist.

De locaties bevinden zich in Huissen en Arnhem zuid, gelegen in woonwijken. Per locatie wonen 4 tot 8 cliënten met een uiteenlopende zorgvraag zoals cliënten met autisme, psychosociale problematiek en/of licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

De aandacht van begeleiding gaat uit naar het individuele functioneren en de individuele problematiek. 

Weekplanning en dagstructuur staan centraal, evenals werk, school of een andere dagbesteding. Verder signaleren, inventariseren en ondersteunen we bij sociaal-maatschappelijke, medische en psychiatrische problematiek.

Wilt u meer informatie over begeleid of beschermd wonen bij De Amethyst, of wilt u uw kind of een cliënt hiervoor aanmelden?
Neem dan snel contact met ons op!

Scroll naar boven