We werken samen met een ervaren Gedragswetenschapper ter bevordering van kwalitatief goede zorg.

Onze missie, visie en kernwaarden zijn omschreven in het volgende document: Missie, visie en kernwaarden

Corona beleid

Er gelden richtlijnen gezien het coronabeleid om onze zorg voor kwetsbare cliënten optimaal te houden. Informeer hiernaar bij Manager zorg Roos Opdam, 06-23516605.

Duurzaamheid

De Amethyst levert haar bijdrage aan duurzaamheid door:

  • Voedselverspilling tegen te gaan, we doen zelf boodschappen bij lokale winkels en koken op maat met onze bewoners.
  • Zuinig om te gaan met energie: geen onnodig energiegebruik en op een aantal gebouwen liggen zonnepanelen.
  • We stimuleren bewoners en medewerkers gebruik te maken van de fiets of openbaar vervoer.
  • Hergebruik van materialen

ISO Keurmerk

De Amethyst is gecertificeerd met het ISO keurmerk 9001:2015.

Kwaliteitsverslag 2021
Klachtenregeling
Klachtenjaarverslag 2021
Privacyreglement korte versie