home

Kleinschalige zorgorganisatie met beschermd wonen, dagbesteding en een zorgboerderij

De Amethyst is een kleinschalige zorgorganisatie in de regio Arnhem en Lingewaard.

Wij zijn gericht op het welzijn van mensen met kenmerken van autisme, psychosociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Onze cliënten zijn in de meeste gevallen doorverwezen door een wijkteam of andere zorgorganisaties. Wij voorzien in dagbesteding en beschermd wonen.

De zorg en begeleiding is gericht op de zorgvraag van betrokkenen. We streven ernaar om iedere cliënt zorg op maat te geven.

Dagbesteding

Wij spitsen onze activiteiten toe op de wensen en capaciteiten van de cliënt. Dat maakt De Amethyst tot een leuke dagbesteding voor iedereen!
Lees meer over onze dagelijkse activiteiten.

Beschermd Wonen

Het is mogelijk voor jongvolwassen en volwassen cliënten om begeleid of beschermd te wonen op de woonlocaties van De Amethyst in Huissen. 
Lees meer over onze woonzorg.

Financiering van de zorg:
De Amethyst levert zorg voor de WMO en de WLZ, in Zorg in Natura of PGB. Voor de zorg wordt een eigen bijdrage gerekend door het CAK. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw indicatie en persoonlijke situatie, het CAK kan u hier meer informatie over geven. Wanneer u in een van onze beschermd wonen voorzieningen komt wonen, wordt de zorg betaald vanuit uw indicatie.

In veel gevallen betaalt u zelf de huur van uw kamer en/of betaalt u een bijdrage voor de voeding.

Producten
– Begeleiding
– Begeleiding specialistisch
– Wonen met intensieve begeleiding, beschermende component
– Dagbesteding
– Persoonlijke verzorging

Wachttijden
Indicatie wachttijd Beschermd Wonen: 3 tot 12 maanden
Voor de Dagbesteding op de zorgboerderij (di t/m do) is er geen wachttijd.

Interesse ?
Als u interesse heeft in een van de mogelijkheden binnen De Amethyst, kunt u contact met ons opnemen. We zullen met u bespreken welke zorgvraag er speelt en een eerste inschatting maken of wij passende zorg kunnen bieden. Als we geen mogelijkheden zien, zullen we dit aangeven. Als we wel mogelijkheden zien, zullen we een afspraak plannen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid informatie uitgewisseld, op basis daarvan zullen we een besluit nemen of we u zorg kunnen bieden of niet. In sommige gevallen wordt er eerst meer informatie opgevraagd of plannen we een meedraaidag in, om samen een goed besluit te kunnen nemen.

De Amethyst is een erkend leerbedrijf en is aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. (SBB)

 

Scroll naar boven